SqlStatement::__construct

(No version information available, might only be in Git)

SqlStatement::__constructDescription constructor

Opis

private mysql_xdevapi\SqlStatement::__construct ( void )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Przykłady

Przykład #1 mysql_xdevapi\SqlStatement::__construct() example

<?php

/* ... */

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top