MultipleIterator::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

MultipleIterator::validChecks the validity of sub iterators

Opis

public MultipleIterator::valid ( void ) : bool

Checks the validity of sub iterators.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if one or all sub iterators are valid depending on flags, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top