Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Różne opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
ignore_user_abort "0" PHP_INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" PHP_INI_ALL  
highlight.comment "#FF8000" PHP_INI_ALL  
highlight.keyword "#007700" PHP_INI_ALL  
highlight.bg "#FFFFFF" PHP_INI_ALL Usunięto w PHP 5.4.0.
highlight.default "#0000BB" PHP_INI_ALL  
highlight.html "#000000" PHP_INI_ALL  
browscap NULL PHP_INI_SYSTEM  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

ignore_user_abort boolean

Domyślnie FALSE. Jeżeli zmieniona na TRUE, to skrypty nie będą przerywane po przerwaniu połączenia przez klienta.

Zobacz też ignore_user_abort().

highlight.bg string
highlight.comment string
highlight.default string
highlight.html string
highlight.keyword string
highlight.string string

Kolory dla trybu podświetlania składni. Wszystko co jest akceptowalne <font color="??????"> powinno zadziałać.

browscap string

Nazwa (np. browscap.ini) i lokalizacja pliku z możliwościami przeglądarek. Zobacz też get_browser().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Nico
2 years ago
To pass more than one css rule, but also a class, an id, or any html attribute to highlighted element, we can escape a quote to close the inline styling:

    ini_set('highlight.string', '#F8F8F8 ; font-size:1.4em\" class=\'string\' ');
To Top