LuaSandbox::unpauseUsageTimer

(PECL luasandbox >= 1.4.0)

LuaSandbox::unpauseUsageTimerUnpause the timer paused by LuaSandbox::pauseUsageTimer()

Opis

public LuaSandbox::unpauseUsageTimer ( void ) : void

Unpauses the timer paused by LuaSandbox::pauseUsageTimer().

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top