Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/luasandbox.

If the operating system is Debian 9 or later, or Ubuntu 18.04 or later, then LuaSandbox should typically be installed from the package php-luasandbox:

sudo apt-get install php-luasandbox

Debian 9 users may need to add

deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main
to their » sources.list.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top