LuaClosure::__invoke

(PECL lua >=0.9.0)

LuaClosure::__invokeInvoke luaclosure

Opis

public LuaClosure::__invoke ([ mixed $... ] ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

...

Zwracane wartości

Przykłady

Przykład #1 LuaClosure::__invoke()example

<?php
$lua 
= new Lua();
$closure $lua->eval(<<<CODE
    return (function ()
        print("hello world")
    end)
CODE
);

$lua->call($closure);
/* after PHP 5.3 */
$closure();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

hello worldhello world
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top