Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/judy

Installation on Linux Systems

From sources

Download and install » libJudy, then :

   phpize
   ./configure --with-judy[=DIR]
   make
   make test
   make install
  

Ubuntu/Debian

libJudy can be installed with apt-get :

  apt-get install libjudydebian1 libjudy-dev
  
Then by installing the Judy extension from PECL or from the sources.

Installation on Windows Systems

Download » libJudy, then extract the sources and open the Visual Studio command prompt and navigate to the source directory. Then execute :

build
This creates "Judy.lib", copy this into the php-sdk library folder and name it "libJudy.lib" Then copy the include file "judy.h" into the php-sdk includes folder.

Next, the PHP Judy extension can be installed from PECL or from the sources by extracting the pecl/judy into your build folder where the build scripts will be able to pick it up, e.g.:

  C:\php\pecl\judy\
  
If your source of PHP is located in:
  C:\php\src\
  
The rest of the steps is pretty straight forward, like any other external extension:
  buildconf
  configure --with-judy=shared
  nmake
  

Installation on macOS

Download and install » libJudy. Then install the Judy extension from PECL or from the sources.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top