Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

GMP_ROUND_ZERO (integer)
GMP_ROUND_PLUSINF (integer)
GMP_ROUND_MINUSINF (integer)
GMP_MSW_FIRST (integer)
GMP_LSW_FIRST (integer)
GMP_LITTLE_ENDIAN (integer)
GMP_BIG_ENDIAN (integer)
GMP_NATIVE_ENDIAN (integer)
GMP_VERSION (string)
The GMP library version
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
i at tiankonguse dot com
7 years ago
when I var_dump these constants,these values is
GMP_ROUND_ZERO  0
GMP_ROUND_PLUSINF 1
GMP_ROUND_MINUSINF 2
GMP_VERSION  "5.0.2"
To Top