session_pgsql_status

(PECL session_pgsql SVN)

session_pgsql_statusGet current save handler status

Opis

session_pgsql_status ( void ) : array
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top