runkit_function_redefine

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_function_redefine Replace a function definition with a new implementation

Opis

runkit_function_redefine ( string $funcname , string $arglist , string $code [, bool $return_by_reference = NULL [, string $doc_comment = NULL ]] ) : bool
runkit_function_redefine ( string $funcname , Closure $closure [, string $doc_comment = NULL ] ) : bool

Informacja: Domyślnie, tylko funkcje przestrzeni użytkownika mogą być usunięte, przemianowane lub zmodyfikowane. Aby uzyskać możliwość modyfikacji funkcji wewnętrznych, należy włączyć opcję runkit.internal_override w pliku php.ini.

Parametry

funcname

Name of function to redefine

arglist

New list of arguments to be accepted by function

code

New code implementation

closure

A closure that defines the function.

return_by_reference

Whether the function should return by reference.

doc_comment

The doc comment of the function.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
runkit 1.0.4 An alternative syntax expecting a closure has been added.
runkit 1.0.4 The optional parameters return_by_reference and doc_comment have been added.

Przykłady

Przykład #1 A runkit_function_redefine() example

<?php
function testme() {
  echo 
"Original Testme Implementation\n";
}
testme();
runkit_function_redefine('testme','','echo "New Testme Implementation\n";');
testme();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Original Testme Implementation
New Testme Implementation

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
11
lucato at gmail dot com
8 years ago
Note to users: language constructs (eval, die, exit, isset, unset, echo etc.) which might be confused with functions, cannot be renamed or redefined even with runkit.internal_override.
up
5
corentin dot delorme at linagora dot com
12 years ago
Here is another example with a parameter:

<?php

function hello_world($word) {
  echo
"Original Hello World: $word\n</br>";
}

$helloWorld = 'echo "Redefined Hello World: $word\n</br>";';

hello_world('test1');

runkit_function_redefine('hello_world', '$word', $helloWorld);

hello_world('test2');

?>
To Top