password_verify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

password_verifySprawdza czy hasło pasuje do hasha

Opis

password_verify ( string $hasło , string $hash ) : boolean

Weryfikuje czy podany hash pasuje do podanego hasła.

Zauważ że password_hash() zwraca algorytm, koszt i sól jako część hasha. Dlatego też wszystkie informacje potrzebne do weryfikacji hasha są zawarte w nim samym. Pozwala to użycie na tej funkcji bez konieczności trzymania soli lub informacji o algorytmie osobno.

Ta funkcja jest zabezpieczona przed atakami czasowymi.

Parametry

hasło

Hasło użytkownika.

hash

Skrót wygenerowany przez password_hash().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeżeli hash i hasło pasują lub FALSE w przeciwnym wypadku.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia password_verify()

<?php
// Zobacz przykład password_hash(), aby wiedzieć skąd to pochodzi
$hash '$2y$07$BCryptRequires22Chrcte/VlQH0piJtjXl.0t1XkA8pw9dMXTpOq';

if (
password_verify('rasmuslerdorf'$hash)) {
    echo 
'Hasło jest poprawne!';
} else {
    echo 
'Niepoprawne hasło.';
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Hasło jest poprawne!

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top