msession_list

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_listList all sessions

Opis

msession_list ( void ) : array
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top