cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL cyrus 1.0)

cyrus_unbindUnbind ...

Opis

cyrus_unbind ( resource $connection , string $trigger_name ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

The connection handle.

trigger_name

The trigger name.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top