Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

FFI Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
ffi.enable "preload" PHP_INI_SYSTEM  
ffi.preload "" PHP_INI_SYSTEM  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

ffi.enable string

Allows enabling ("true") or disabling ("false") FFI API usage, or restricting it only to the CLI SAPI and preloaded files ("preload").

The FFI API restrictions only affect the FFI class, but not overloaded functions of FFI\CData objects. This means that it is possible to create some FFI\CData objects in preloaded files, and then to use these directly in PHP scripts.

ffi.preload string

Allows preloading of FFI bindings during startup, which is not possible with FFI::load() if opcache.preload_user is set. This directive accepts a DIRECTORY_SEPARATOR delimited list of filenames. The preloaded bindings can be accessed by calling FFI::scope().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top