Error::getTraceAsString

(No version information available, might only be in Git)

Error::getTraceAsStringZwraca ślad stosu jako łańcuch znaków

Opis

final public Error::getTraceAsString ( void ) : string

Zwraca ślad stosu jako łańcuch znaków.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca ślad stosu jako łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia Error::getTraceAsString()

<?php
function test() {
    throw new 
Error;
}

try {
    
test();
} catch(
Error $e) {
    echo 
$e->getTraceAsString();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

#0 /home/bjori/tmp/ex.php(7): test()
#1 {main}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top