Error::__toString

(No version information available, might only be in Git)

Error::__toStringTekstowa reprezentacja błędu

Opis

public Error::__toString ( void ) : string

Zwraca reprezentację błędu jako string.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca reprezentację błędu jako string.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia Error::__toString()

<?php
try {
    throw new 
Error("Wiadomość błędu");
} catch(
Error $e) {
    echo 
$e;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Error: Wiadomość błędu in /home/bjori/tmp/ex.php:3
Stack trace:
#0 {main}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top