Instalacja

To rozszerzenie jest domyślnie włączone. Może być ono wyłączone za pomocą następującej opcji w czasie kompilacji: --disable-dom

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-33
smleimberg at NOSPAM dot gmail dot com
3 years ago
For Ubuntu:
sudo apt-get install php7.0-xml

For Fedora:
yum -y install php-xml
To Top