Instalacja

To rozszerzenie jest domyślnie włączone. Może być ono wyłączone za pomocą następującej opcji w czasie kompilacji: --disable-dom

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
atom_box at example dot com
1 year ago
This dom extension was *not* enabled by default on Ubuntu 20.

Composer had thrown this during phpunit installation: `must enable php dom extension`.

That problem went away once I ran `sudo apt-get install php-xml`. Now everything is fine; phpunit installed fine.
up
-73
smleimberg at NOSPAM dot gmail dot com
4 years ago
For Ubuntu:
sudo apt-get install php7.0-xml

For Fedora:
yum -y install php-xml
To Top