CURLFile::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

CURLFile::__wakeupUnserialization handler

Opis

public CURLFile::__wakeup ( void ) : void

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

CURLFile is not serializable.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top