Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/cairo.

P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

Notes specific to installation on Windows

Binary builds of the extension can be found at » http://cairographics.org/download/. Download the correct zip file, place php_cairo.dll in the extensions directory, and enable it via the php.ini file in use. Please be sure the PHP minor version (5.2, 5.3) match, the thread safety (Thread Safe TS or Non-Thread Safe NTS), the architecture (x86 or x64), and the compiler version (VC6 or VC9) match or the extension will not load.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top