Przykłady

Ten przykład pokazuje otwiercie tymczasowego pliku i zapisu do niego łańcucha znaków. Następnie wyświetlana jest zawartość pliku.

Przykład #1 Przykład użycia bzip2

<?php

$filename 
"/tmp/testfile.bz2";
$str "To jest testowy lancuch znakow.\n";

// otwarcie pliku do zapisu
$bz bzopen($filename"w");

// zapisanie łańcucha znaków do pliku
bzwrite($bz$str);

// zamknięcie pliku
bzclose($bz);

// otwarcie pliku do odczytu
$bz bzopen($filename"r");

// przeczytanie 10 znaków
echo bzread($bz10);

// wyświetlaj dopóki nie nastąpi koniec pliku (lub następne 1024 znaki) i zamknij go.
echo bzread($bz);

bzclose($bz);

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top