Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

APC_BIN_VERIFY_CRC32 (integer)
APC_BIN_VERIFY_MD5 (integer)
APC_ITER_ALL (integer)
APC_ITER_ATIME (integer)
APC_ITER_CTIME (integer)
APC_ITER_DEVICE (integer)
APC_ITER_DTIME (integer)
APC_ITER_FILENAME (integer)
APC_ITER_INODE (integer)
APC_ITER_KEY (integer)
APC_ITER_MD5 (integer)
APC_ITER_MEM_SIZE (integer)
APC_ITER_MTIME (integer)
APC_ITER_NONE (integer)
APC_ITER_NUM_HITS (integer)
APC_ITER_REFCOUNT (integer)
APC_ITER_TTL (integer)
APC_ITER_TYPE (integer)
APC_ITER_VALUE (integer)
APC_LIST_ACTIVE (integer)
APC_LIST_DELETED (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top