SplHeap::recoverFromCorruption

(PHP 5 >= 5.3.0)

SplHeap::recoverFromCorruptionRecover from the corrupted state and allow further actions on the heap.

Опис

public void SplHeap::recoverFromCorruption ( void )

Параметри

В цієї функції немає параметрів.

Значення, що повертаються

Не повертає значень.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top