SplFileInfo::openFile

(PHP 5 >= 5.1.2)

SplFileInfo::openFileОтримує об'єкт SplFileObject для файла

Опис

public SplFileObject SplFileInfo::openFile ([ string $open_mode = "r" [, bool $use_include_path = false [, resource $context = NULL ]]] )

Створює SplFileObject object для певного файла. Це є корисним, оскільки SplFileObject містить додаткові методи для маніпуляції з певним файлом, в той час як SplFileInfo лише здобуває інформацію, таку як "чи є файл доступним для запису?".

Параметри

open_mode

Режим для відкриття файла. Прогляньте документацію для fopen() з описом можливих режимів. Початково - лише читання.

use_include_path

Коли встановлено в TRUE, пошук назви файла також здійснюється в середині include_path

context

Прогляньте розділ контекст даного посібника, щоб прочитати опис контекстів.

Значення, що повертаються

Відкритий файл у вигляді SplFileObject object.

Помилки/Винятки

Кидає RuntimeException, якщо файл не можна відкрити (наприклад, недостатньо прав доступу).

Приклади

Приклад #1 Використання SplFileInfo::openFile()

<?php
$fileinfo 
= new SplFileInfo('/tmp/foo.txt');

if (
$fileinfo->isWritable()) {

    
$fileobj $fileinfo->openFile('a');

    
$fileobj->fwrite("додається цей зразок текста");
}
?>

Прогляньте Також

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top