$_GET

$HTTP_GET_VARS [застаріла]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

$_GET -- $HTTP_GET_VARS [застаріла]Змінні, що передаються через HTTP методом GET

Опис

Асоціативний масив (array) змінних, переданих до поточного скрипта через параметри URL.

Змінна $HTTP_GET_VARS містить таку ж ініціалізуючу інформацію, але не є суперглобальною. (Зауважте, що $HTTP_GET_VARS та $_GET є різними змінними, а тому PHP обробляє їх як такі)

Журнал Змін

Версія Опис
4.1.0 Вводиться $_GET для заміни застарілої $HTTP_GET_VARS.

Приклади

Приклад #1 Використання $_GET

<?php
echo 'Привіт ' htmlspecialchars($_GET["name"]) . '!';
?>

Припустимо, що скрипт обробляє такий URL: http://example.com/?name=Hannes

Наведений вище приклад виведе щось подібне до:

Привіт Hannes!

Примітки

Зауваження:

Це є "суперглобальна", або автоматична глобальна змінна. Тобто ця змінна доступна у всіх областях видимості скрипта, та її не потрібно оголошувати як global $variable; щоб отримати доступ до неї всередині функції чи метода.

Зауваження:

Змінні GET передаються через urldecode().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
An Anonymous User
2 years ago
<?php
// It is important to sanitize
// input! Otherwise, a bad actor
// could enter '<script src="evilscript.js"></script>'
// in a URL parameter. Assuming you echo it, this
// would inject scripts in an XSS attack.
//
// The solution:
$NAME = $_GET['NAME'];
// Bad:
echo $NAME;
// that one is vulnerable to XSS
// Good:
echo htmlspecialchars($NAME);
// Sanitizes input thoroughly.
?>
To Top