ReflectionClass::isInterface

(PHP 5)

ReflectionClass::isInterfaceChecks if the class is an interface

Опис

public bool ReflectionClass::isInterface ( void )

Checks whether the class is an interface.

Параметри

В цієї функції немає параметрів.

Значення, що повертаються

Повертає TRUE в успішному випадку або FALSE в разі помилки.

Приклади

Приклад #1 Basic usage of ReflectionClass::isInterface()

<?php
interface SomeInterface {
    public function 
interfaceMethod();
}

$class = new ReflectionClass('SomeInterface');
var_dump($class->isInterface());
?>

Наведений вище приклад виведе:

bool(true)

Прогляньте Також

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top