Введення

PHP підтримує вісім простих типів.

Чотири скалярних типи:

Два змішаних типи:

Та два спеціальних типи:

Цей посібник також вводить кілька псевдо-типів для зручності:

  • mixed
  • number
  • callback (відомий також як callable)

Та псевдо-змінну $...

Деякі посилання на тип "double" можуть ще залишатись в посібнику. Сприймайте тип "double", як і тип float; дві назви існують тільки через історичні причини.

Типи змінних не завжди задаються програмістом; частіше це вирішується під час обробки вже самою PHP, в залежності від контексту, в якому змінна використовується.

Зауваження: Щоб перевірити тип та значення виразу, використовуйте функцію var_dump().

Щоб отримати читабельне представлення типів при налагодженні (debugging), використовуйте функцію gettype(). Щоб перевірити конкретний тип, НЕ використовуйте gettype(), замість неї скористайтесь функціями is_type. Ось деякі приклади:

<?php
$a_bool 
TRUE;   // логічний тип (англ. boolean)
$a_str  "foo";  // рядковий тип (англ. string)
$a_str2 'foo';  // теж рядковий тип
$an_int 12;     // цілочисельний тип (англ. integer)

echo gettype($a_bool); // друкуватиме:  boolean
echo gettype($a_str);  // друкуватиме:  string

// Якщо змінна $an_int має цілочисельний тип (тобто integer),
// збільшити її значення на 4
if (is_int($an_int)) {
    
$an_int += 4;
}

// Якщо $a_bool має рядковий тип, надрукувати її значення
// (оскільки умова не буде виконана, не надрукується нічого)
if (is_string($a_bool)) {
    echo 
"String: $a_bool";
}
?>

Щоб примусово конвертувати змінну до певного типу - або приведіть її тип, або використовуйте функцію settype() для цього.

Зауважте, що змінна може мати різні значення в конкретних ситуаціях, в залежності від її типу в цей час. Детальнішу інформацію можна, прочитати на сторінці Маніпуляції з типами. Також може бути корисною Порівняльна таблиця типів, оскільки в ній показано різні приклади порівнянь, пов'язані з типами.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top