Вступ

Для побудови цього розширення не потрібні зовнішні бібліотеки, але якщо вам підтримка в LFS (великих файлів) в Linux, то вам потрібна свіжа версія glibc та вам варто збирати PHP з наступними мітками: -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top