Вступ

Cairo є рідним розширенням PHP для створення та редагування графіки використовуючи бібліотеку Cairo Graphics.

Cairo Graphics є 2D бібліотекою написаною на C з підтримкою декількох пристроїв виводу. На даний момент є підтримка для X Window System, Quartz, Win32, буферів зображення, PostScript, PDF, та файлового виводу SVG. Експерементальна серверна сторона включає OpenGL (через glitz), XCB, BeOS, OS/2, та DirectFB. Дана бібліотека також має підтримку для двох типів маніпуляцій тексту та прошарку. API "toy" забезпечує якісну підтримку демо, та API значків (glyphs), хоча більш функціональніше працює з допоміжною бібліотекою, такою як pango. Підтримка шрифтів серверної частини включає FreeType, Quartz, Win32, та шрифти User.

Є два типи комп'ютерної графіки - векторна та растрова. Растрова графіка представляє зображення масивом пікселів. Векторна графіка використовує геометричні примітиви, такі як точки, лінії, криві або полігони для представлення зображень. Примітиви створюються за допомогою матиматичних рівнянь. Бібліотека Cairo Graphics застосовує векторний підхід для графіки, що дозволяє зменшувати розміри, нескінченне збільшення та переміщення, масштабування та обертання без погіршення якості зображень.

Операції в бібліотеці cairo graphics включають згладжування та заповнення кубічних кривих Безьє, трансформацію та компонування напівпрозорих зображень, згладженну візуалізацію тексту. Всі операції малювання можуть бути перетворені через будь-яку афінну трансформацію (масштабування, обертання, скошення, та інші). Це є дуже подібним до операцій малювання для PostScript та PDF.

PHP Розширення Cairo спрямоване на те, щоб надавати підтримку для всіх офіційно підтримуваних шрифтів та оболонки на стороні сервера, а також на розкриття всієї доступної функціональності в cairo для користувачів PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top