Вступ

APD - це скорочення від Advanced PHP Debugger, тобто Розширений Відладчик PHP. Він був написаний для забезпечення можливостями профілювання та відладки коду PHP, а також для забезпечення можливості повного виводу відслідковування стека. APD підтримує інтерактивну відладку, але початково записує дані в файли відслідковування. Він також пропонує ведення журналу подій з можливістю варіювання рівнів деталізації (включаючи виклики функцій, передані аргументи, затрачений час, і т.д.), та може включатись чи виключатись для окремих скриптів.

Застереження

APD є розширенням Zend, що модифікує спосіб внутрішньої PHP-обробки викликів функцій, і таким чином може чи не може бути сумісним з іншими Zend розширеннями (наприклад, з Zend Optimizer).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top