Apache 2.x на Unix системах

Цей розділ містить замітки та підказки призначені для встановлення Apache 2.x з PHP на Unix системах.

Увага

Ми не рекомендуємо використовувати потоковий MPM в промисловому оточенні з Apache 2. Замість нього використовуйте prefork MPM, який початково йде з Apache 2.0 та 2.2. Детальніше - читайте в розділі Apache2 з потоковим MPM

» Документація на сайті Apache є найбільш авторитетним джерелом інформації про сервер Apache 2.x. Там можна знайти більше інформації про параметри його інсталяції.

Саму останню версію HTTP-сервера Apache можна отримати на » сторінці завантаження Apache. Також скачайте потрібну версію PHP (див. навігаційну панель вгорі). Тут ви знайдете лише короткий опис для базового встановлення Apache 2.x та PHP. Детальнішу інформацію можна прочитати в » Документації Apache. Ми навмисне оминемо зазначення конкретного номера версії, щоб не плутати вас при виконанні наведених тут інструкцій. Внизу в прикладах, 'NN' потрібно замінити версією Apache, яку збираєтесь використовувати.

В даний момент є дві версії Apache 2.x - це 2.0 та 2.2. Хоча є певні причини для вибору однієї чи іншої версії, але 2.2 є зараз самою останньою, та вона є рекомендованою. Тим не менше, наведені тут інструкції мають працювати для обох версій.

 1. Скачавши HTTP-сервер Apache, розпаковуємо його:

  gzip -d httpd-2_x_NN.tar.gz
  tar -xf httpd-2_x_NN.tar
  
 2. Аналогічно, розпаковуємо сирці PHP:

  gunzip php-NN.tar.gz
  tar -xf php-NN.tar
  
 3. Далі збираємо та встановлюємо Apache. Детальніші рекоментації читайте на сайті Apache.

  cd httpd-2_x_NN
  ./configure --enable-so
  make
  make install
  
 4. Тепер ви маєте Apache 2.x.NN доступний за адресою /usr/local/apache2, зі встановленим стандартним модулем MPM prefork та конфігурацією, яка дозволяє додавати інші потрібні модулі. Щоб перевірити інсталяцію, використовуйте звичайну процедуру для старта сервера Apache, наприклад таку:

  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  
  та зупиніть сервер, щоб перейти до встановлення PHP:
  /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
  

 5. Тепер конфігуруємо та збираємо PHP. Наприклад, визначаємо які саме розширення будуть включені в PHP. Запустіть ./configure --help щоб побачити список доступних параметрів. В нашому прикладі, ми робимо просту конфігурацію Apache 2 додаючи підтримку MySQL.

  Якщо ви збираєте Apache із сирців, як описано вище, в наступному прикладі шлях буде відповідати розташуванню apxs, але якщо ви ставили Apache по іншому, вам потрібно відповідно змінити шлях до apxs. Зауважте, що деякі дистрибутиви можуть перейменувати apxs в apxs2.

  cd ../php-NN
  ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql
  make
  make install
  

  Якщо ви вирішете змінити конфігурацію після інсталяції, вам потрібно запустити заново кроки: configure, make, та make install. Але після цього не забудьте перезапустити Apache, щоб зміни були задіяні. Перекомпільовувати Apache не потрібно.

  Зверніть увагу, що якщо не сказано іншого, то 'make install' буде також встановлювати PEAR, PHP CLI, певні сервіси PHP, такі як phpize, та інше.

 6. Встановлення php.ini

  cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini
  

  Ви можете редагувати файл .ini додаючи потрібні опції PHP. Якщо схочете щоб php.ini розташовувався в іншому місці, використовуйте --with-config-file-path=/some/path на 5 кроці.

  Якщо ви змінете свій вибір на php.ini-production, краще прочитати список відмінностей, між файлами .ini, щоб розуміти як це вплине на поведінку PHP.

 7. Відредагуйте httpd.conf, щоб завантажувався модуль PHP. Шлях, який зазначено праворуч від запису LoadModule, повинен вказувати на розташування модуля PHP у вашій системі. Команда make install, про яку тут згадувалось раніше, повинна вже була зробити це, але краще перевірити ще раз.

  LoadModule php5_module modules/libphp5.so
 8. Скажіть Apache, щоб обробляв розширення .php через PHP. Замість того, щоб використовувати лише директиву Apache AddType, ми хочемо уникнути потенційної небезпеки завантаження та створення файлів, таких як exploit.php.jpg, які будуть оброблятись через PHP. Використовуючи цей приклад, ви можете додати будь-яке розширення (можна й не одне), яке буде оброблятись через PHP. Ми вказали .php лише в якості приклада.

  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>

  Або ж, якщо ми хочемо дозволити щоб файли .php, .php2, .php3, .php4, .php5, .php6, та .phtml оброблялись через PHP, але ніякі інші, ми напишемо таке:

  <FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>

  Або щоб дозволити файли .phps обробляти через php source filter, та показувати їх вміст з підсвідкою синтаксиса, використовуйте таке:

  <FilesMatch "\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
  </FilesMatch>

  Можна використовувати модуль mod_rewrite, щоб дозволити показувати сирцевий код з підсвідкою синтаксиса в файлах з розширенням .php, без необхідності їх переіменовувати чи копіювати до файлів .phps:

  RewriteEngine On
  RewriteRule (.*\.php)s$ $1 [H=application/x-httpd-php-source]

  Не слід включати php source filter на промислових системах, де він може розкрити конфіденційну або іншу важливу інформацію розміщену в сирцевому коді.

 9. Використовуйте стандартну процедуру щоб запустити сервер Apache, наприклад так:

  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  

  АБО так:

  service httpd restart
  

Дотримуючись зазначених вище кроків, ви запустите веб-сервер Apache2 з підтримкою PHP як модуля SAPI. Звичайно, є значно більше параметрів доступних для Apache та PHP. Більше інформації можна отримати ввівши в консолі ./configure --help в їх кореневих каталогах.

Apache можна зробити багатопотоковим, вибравши worker MPM, замість стандартного prefork MPM, при збірці Apache. Це робиться через додавання наступного параметра для ./configure, на 3 кроці:

--with-mpm=worker

Не варто бездумно використовувати цю опцію, використовуйте її лише якщо розумієте всі наслідки такого рішення. В документації для Apache стосовно » Молулів MPM значно детальніше розкрита ця тема.

Зауваження:

Прогляньте розділ "Часто задавані питання (ЧАП)" з приводу Apache MultiViews , де знайдете відповідь "чи можна використовувати цю опцію разом з PHP".

Зауваження:

Щоб побудувати версію багатопотокового Apache, цільова система повинна мати підтримку потоків. В цьому випадку, PHP потрібно також збирати з експерементальною Zend Thread Safety (ZTS). Цю конфігурацію підтримують не всі розширення. Ми рекомендуємо встановлювати Apache зі стандартним модулем prefork MPM.

add a note add a note

User Contributed Notes 15 notes

up
14
nmmm at nmmm dot nu
12 years ago
When I upgrade to apache 2.2, this:

AddType application/x-httpd-php .php5
AddType application/x-httpd-php .php42
AddType application/x-httpd-php .php4
AddType application/x-httpd-php .php3
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .phtm
AddType application/x-httpd-php .phtml
AddType application/x-httpd-php .asp

...does not worked for me, so I did this:

<FilesMatch "\.(php*|phtm|phtml|asp|aspx)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

Another interesting point with Apache 2.2 is following.
Let suppose we installed PHP as module. But for some directory, we need to use PHP as CGI (probably because of custom configuration). This can be done using:

<FilesMatch "\.(php*|phtm|phtml|asp|aspx)$">
SetHandler none
</FilesMatch>

AddType application/x-httpd-php-custom .php
Action  application/x-httpd-php-custom  /cgi-bin/php-huge

Note type must be different than "application/x-httpd-php" and also you need to deactivate the handler on sertain extention. You can do mixed configuration:

<FilesMatch "\.(php)$">
SetHandler none
</FilesMatch>

AddType application/x-httpd-php-custom .php
Action  application/x-httpd-php-custom  /cgi-bin/php-huge

in such case files like *.php5 and so on will be parsed via module, but *.php will go to php-huge executable.
up
2
felixcca at yahoo dot ca
16 years ago
I've (painfully) discovered that installing PHP5 with "make install" under SuSe 9.2 is NOT a good idea.
http://www.aditus.nu/jpgraph/apache2suse.php
This page explains how to install it without breaking everything that's php-related in the Apache2 configuration. Its first purpose, though, is to show how to have php 4 and 5 to cohabit properly.
up
1
Anonymous
5 years ago
Building php 7.1.3 with mysql 5.7.17 and httpd 2.4.25 on Debian 8, step 5 failed for me. Instead of

--with-mysql

try

--with-pdo-mysql

or

--with-mysqli
up
1
Anonymous
12 years ago
Solution for fedora is yum install mysql-devel. Then set --with-mysql=/usr/include/mysql/
monguesto
up
1
happyboy at php dot org
16 years ago
FILE TRUNCATED!!

during the make process should u receive an error declaring ext/ctype/ctype.lo (or another file) is truncated then you need to 'make clean' prior to a healthy 'make' and 'make install.'

looking into your ext/ directory you may find the offensive file to be 1 byte long.
up
0
svepa at milestone42 dot com
10 years ago
On 64-bit Fedora systems (I'm using Fedora 14), configuring PHP to use the MySQL libraries installed as part of the distribution gives the following error if you follow the default instructions in this manual.

Cannot find libmysqlclient under /usr

Modifying he following invocation of configure as follows:

./configure --with-apxs2=/path/to/apxs --with-libdir=lib64 --with-mysql

should work.

Note the addition of --with-libdir=lib64
This points the configure script to look for 64-bit mysqlclient libraries.
up
0
Tom420.Duhamel
13 years ago
I have successfully installed Apache 2.2.11 and PHP 5.2.8 under Red Hat 9.0 on a Pentium 166 with 32 MB of RAM.

While I used RH9, the worst possible case, these notes are probably good for RH-based distributions too (Red Hat Enterprise, Fedora, CentOS...)

If you want to install MySQL, it needs to be installed before PHP because PHP requires some libraries be available.

One think important when picking up a binary distribution of MySQL is to download all four packages: MySQL-server, MySQL-devel, MySQL-client and MySQL-shared. Note: The MySQL was bundled with PHP 4 but is not anymore in PHP 5.

Then you need to install Apache before PHP, because again PHP needs some libraries be available. I installed Apache 2 from source, using the very last version available, which is 2.2.11.

I installed PHP 5.2.8 from source. Here, I had a number of problems, but none which I could not resolve easily, some of them with a little help from different forums I found through Google.

Rembember: When it says you need a package named xyz and you notice there is also one named xyz-devel, grab it.

Most of the packages I got from:
http://legacy.redhat.com/pub/redhat/linux/9/en/os/i386/RedHat/RPMS/
A similar page exists for other versions of Red Hat
and:
http://rpmfind.net/
This site has an updated version of some of the packages. Make sure to use only the one labeled for you version (in my case, Red Hat 9.0) or it will not likely work.

You already have glibc and glibc-common installed, but you need to get glibc-devel and glibc-kernheaders. Make sure to match glibc's version (rpm -q glibc). Note: When it says kernel-header is a required dependency, that's glibc-kernheader (not kernel-source). You will also need binutils (no need to match the version), and gcc and cpp (version must match).

You need zlib-devel (zlib is probably already installed, match the version you have).

If you install the GD extension, the actual library is already bundled with PHP 5 (use that one, they have done some changes in there, so don't upgrade), but you will need to install libpng and libpng-devel (match version, or disable in configure if you don't want) and libjpeg (no -devel with that one).

You will also need libxml2. Now there were a problem, because PHP requires libxml2 be 2.6 or greater, but Red Hat only supplied 2.5.4-1 for RH9 (if you have a more recent distro, you might be more lucky). After looking for a while, I decided to grab the source code for the most recent distribution at the official website (http://xmlsoft.org/) and compiled.

Hope my post is useful to someone. Please, share your experience when compiling/installing for your particular platform and setup. Remember how hard it's been for you the very first time. I confess, my very first server installation took me nearly a week and I was glad others helped me.
up
-1
jaya
15 years ago
PHP 5.1.4 INSTALLATION on Solaris 9 (Sparc)

Solaris9 Packages Installed:

Verify required package installation:
root# pkginfo SUNWbtool SUNWsprot SUNWtoo SUNWhea SUNWarc \
SUNWlibm SUNWlibms SUNWdfbh SUNWxglh SUNWcg6h

Uninstall Default Apache Packages:
root# /etc/init.d/apache stop
root# pkginfo |grep Apache
root# pkgrm SUNWaclg SUNWapchd SUNWapchr SUNWapchu

Create installation Directory:
root# mkdir /phpdata/

Download Required Packages from Sunfreeware:

Install libiconv-1.8 and gcc3.3.2 packages
root# pkgadd -d ./libiconv-1.8-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./gcc-3.3.2-sol9-sparc-local

set LD_LIBRARY_PATH, CC and PATH variables
root# LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/lib/sparcv9/:\
/usr/lib:/usr/openwin/lib:/opt/local/lib:/usr/local/ssl/lib:\
/usr/local/apr/lib:/opt/mysql/mysql/lib
root# CC=gcc
root# PATH=$PATH:/usr/ucb:/usr/local/bin/
root# export LD_LIBRARY_PATH CC PATH

Install apr-1.2.2 and aprutil-1.2.2 packages

root# gzcat apr-1.2.2.tar.gz |tar xvf -
root# cd apr-1.2.2
root# ./configure
root# make
root# make install
root# cd ..

root# gzcat aprutil-1.2.2.tar.gz |tar xvf -
root# cd apr-util-1.2.2/
root# ./configure --with-apr=/usr/local/apr/
root# make
root# make install

Install gawk-3.1.4, expat-1.95.5, db-4.2.52.NC,
gdbm-1.8.3, libgcc-3.3 and libxml2-2.6.16 packages
root# cd ..
root# pkgadd -d ./gawk-3.1.4-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./expat-1.95.5-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./db-4.2.52.NC-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./gdbm-1.8.3-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./libgcc-3.3-sol9-sparc-local
root# pkgadd -d ./libxml2-2.6.16-sol9-sparc-local

Install GNU make package
root# gzcat make-3.81.tar.gz |tar xvf -
root# cd make-3.81
root# ./configure
root# make
root# make install
root# cd ..

Install mysql-standard-5.0.22 package
Search for user mysql
root# grep mysql /etc/passwd
root# grep mysql /etc/group

If not found create user and group mysql
root# groupadd mysql
root# useradd -G mysql mysql
root# pkgadd -d ./mysql-standard-5.0.22-solaris9-sparc.pkg.gz

Install openssl-0.9.7g package
root# gzcat openssl-0.9.7g.tar.gz |tar xvf -
root# cd openssl-0.9.7g
root# ./config shared
root# make
root# make install
root# cd ..

Install Apache2 package
root# gzcat httpd-2.2.0.tar.gz |tar xvf -
root# cd httpd-2.2.0
root# ./configure --enable-so
root# /usr/local/bin/make
root# /usr/local/bin/make install
root# cd ..

Install php-5.1.4 package
root# gzcat php-5.1.4.tar.gz |tar xvf -
root# cd php-5.1.4
root# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs\
--with-ldap --with-mysql=/opt/mysql/mysql/
root# /usr/local/bin/make
root# /usr/local/bin/make install
root# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

Edit httpd.conf to load the PHP module
and to parse certain extensions as PHP
root# vi /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php .php .phtml

Start Apache
root# /usr/local/apache2/bin/apachectl start

Add environmental variables below HTTPD
root# vi /usr/local/apache2/bin/apachectl
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/lib/sparcv9/:
/usr/lib:/usr/openwin/lib:/opt/local/lib:/usr/local/ssl/lib:
/usr/local/apr/lib:/opt/mysql/mysql/lib
PATH=/bin:/sbin:/usr/ccs/bin:/usr/sbin:/usr/openwin/bin:\
/usr/ucb:/usr/local/bin/
export LD_LIBRARY_PATH PATH

Create Apache Startup Script
up
-1
praveen dot k at masconit dot com
17 years ago
Hi too had same problem with multiview like when i execute http://huey/admin/test.php it used to compile but when i use http://huey/admin/test it wouldnt recognise it as php file... i worked it out with the addhandler method and AddType in different line and setting multiview for directive

"multiviews Options Indexes FollowSymLinks MultiViews"

the directives u can set it to root directory so now when u type pn test it will search in precendence for test.php, test.html if any .....

its working for me with apache2.0.47 and php 4.3.9 on solaris

praveen
up
-1
frank@ethisoft
16 years ago
Using Apache2 & PHP5 work perfectly fine & safe together.
- all core modules are safe in Zend Engine 2
- third-party-libraries should be avoided
- semaphores and shared memory enables you to ensure yourself that your application/website is thread-safe also with non-thread-safe PHP modules!
up
-1
Dan Scott (dan dot scott at acm dot org)
17 years ago
Building PHP 5.x with Apache2 on SuSE Professional 9.1/9.2

SuSE uses a rather fragmented set of Apache configuration files stored in /etc/apache2/. When you configure PHP 5.x with:

$ ./configure --with-apxs2=/usr/sbin/apxs2
$ make

everything builds just fine; but when you issue:
$ su -c "make install"

the unconventional Apache conf file layout confuses the install-sapi section of the Makefile and the process halts with the following error:

apxs:Error: Config file /etc/apache2/httpd2-prefork.conf not found.
make: *** [install-sapi] Error 1

At this point only the PHP SAPI library has been copied into place; the rest of the files (like PEAR scripts, PHP-CLI, etc) have not been installed. But never fear! You can overcome this problem with the following steps:

1. Edit Makefile and change the following line to remove "install-sapi":
install_targets = install-sapi install-cli install-pear install-build install-headers install-programs

2. Issue the make install command again:
$ su -c "make install"

3. Add the PHP module & type instructions to the Apache configuration. As root, create a new file, /etc/apache2/conf.d/php5.conf that contains the following lines:

LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php php

--- And that's it. Everything else is just as the documentation suggests it should be.
up
-2
chris@gerlt -dot- net
15 years ago
Install issues on Redhat, specifically RHEL4 with php4 already installed: 

I discovered that there was an issue caused by redhat loading php4 in another file seperate from the httpd.conf file!  This took me hours to discover.  Make sure you know if the apache config file (httpd.conf) is loading configurations from a directory (or another file(s)) as well.  If so, look in there for any php module loading which could conflict with the new module you are compiling/installing.
up
-3
neil
17 years ago
To install mysql and mysqli with PHP5 do the following:

after doing:

./configure --with-mysql=/path/to/mysql_config --with-mysqli=/path/to/mysql_config

do this:

"
    if you want to use both the old mysql and the new mysqli interface, load the Makefile into your editor and search for the line beginning with EXTRA_LIBS; it includes -lmysqlclient twice; remove the second instance
"

then you can:

make
make install

.....
Pleasse note: you must have mysql-dev installed (RPM or source) or you will not have the mysql_config file at all.  The standard, server, and client installations of MySQL do not include it.  I read somewhere that the mysql and mysqli paths must be identical.

Quoted from Michael Kofler at the following link:
http://www.kofler.cc/forum/forumthread.php?rootID=3571
up
-3
1097625354 at qq dot com
3 years ago
解析PHP,需要Apache 2.4.9  以后
<FilesMatch \.php$>
     SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
</FilesMatch>
up
-3
susie91
15 years ago
for slackware 10.2 users with apache2, mysql5, and trying to install php5:

when following the directions above, after this step:

./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql

i kept getting this error:
"Unable to find MySql header files...."

the only way i could get php5 with mysql support was to compile MySql5 from source, and not use the binary as the mysql site recommends.

then i was able to ./configure successfully, but for some reason php was configured to compile the CGI version.

so, had to use this ./configure line:

./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql  --disable-cgi

alternatively, you could install php4 which does bundle the MySql client files.
To Top