extension_loaded

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

extension_loadedВизначає - чи розширення завантажено

Опис

bool extension_loaded ( string $name )

Визначає - чи розширення завантажено.

Параметри

name

Назва розширення. Цей параметр є регістро-чутливим.

Ви можете оглянути список назв розширень використовуючи функцію phpinfo() або, якщо ви працюєте з версією PHP CGI чи CLI, ви можете використовувати параметр -m , щоб отримати повний список підключених розширень:

$ php -m
[PHP Modules]
xml
tokenizer
standard
sockets
session
posix
pcre
overload
mysql
mbstring
ctype

[Zend Modules]

Значення, що повертаються

Повертає TRUE якщо розширення, визначене через name, завантажено, FALSE - в противному разі.

Приклади

Приклад #1 Використання extension_loaded()

<?php
if (!extension_loaded('gd')) {
    if (!
dl('gd.so')) {
        exit;
    }
}
?>

Прогляньте Також

  • get_loaded_extensions() - Повертає масив, що містить назви компільованих та підключених модулів
  • get_extension_funcs() - Returns an array with the names of the functions of a module
  • phpinfo() - Виводить інформацію про конфігурацію PHP
  • dl() - Завантажує розширення PHP під час виконання
  • function_exists() - Return TRUE if the given function has been defined

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top