Де можна встановлювати параметри конфігурації

Наведені нижче режими визначають де і коли PHP-директиви можуть або ж не можуть встановлюватись, причому кожна директива в посібнику має відношення до одного з цих режимів. Наприклад, деякі налаштування можуть встановлюватись всередині PHP-скриптів використовуючи ini_set(), в той час як інші необхідно встановлювати в php.ini чи httpd.conf.

Наприклад, директива output_buffering відноситься до режиму INI_PERDIR, тому вона не може встановлюватись через ini_set(). Однак, директива display_errors відноситься до режиму INI_ALL, тому вона може встановлюватись будь-де, включаючи ini_set().

Визначення режимів INI_*
Режим Що означає
INI_USER Значення може встановлюватись в скриптах користувача (напр. через ini_set()) або у Windows-реєстрі. Починаючи з PHP 5.3, значення можна встановлювати в .user.ini
INI_PERDIR Значення можна встановлювати в php.ini, .htaccess, httpd.conf чи .user.ini (починаючи з PHP 5.3)
INI_SYSTEM Значення можна встановлювати в php.ini або httpd.conf
INI_ALL Значення можна встановлювати будь-де

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top