Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Tipurile resurselor

Această extensie definește o resursă server XML-RPC întoarsă de xmlrpc_server_create().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top