The 5th Annual China PHP Conference

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/win32service

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
alphp
4 months ago
Para actualizar esta extensión a PHP-7 se está trabajando en https://github.com/InExtenso/win32service
Ya ha disponibles algunos binarios para poder probar.

To update this extension to PHP-7 is working at https://github.com/InExtenso/win32service
Some binaries have already been available for testing.
To Top