PHP 5.5.37 is released

Reguli

Următoarea listă oferă o trecere în revistă a drepturilor pe care proiectul PHP și le rezervează pentru sine la alegerea denumirilor pentru identificatorii interni noi. Ghidul definitiv oficial este » STANDARDELE DE CODIFICARE:

  • PHP gestionează spațiul de denumiri de nivel superior dar încearcă să găsească niște denumiri decente, descriptive pentru a evita unele conflicte evidente.

  • Denumirile funcțiilor utilizează linii de subliniere între cuvinte, în timp ce denumirile claselor utilizează atât reguli de tip camelCase, cât și de tip PascalCase.

  • PHP va prefixa orice simbol global al unei extensii cu denumirea extensiei. (În trecut au fost numeroase excepții de la această regulă.) Exemple:

  • Iteratoarele și Excepțiile sunt însă pur și simplu sufixate cu "Iterator" și "Exception." Exemple:

  • PHP rezervează toate simbolurile ce încep cu __ ca simboluri magice. Se recomandă să nu creați în PHP simboluri ce încep cu __, doar dacă doriți să utilizați funcționalitățile magice documentate. Exemple:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
Jon at kexsof dot com
8 years ago
Angst relief for Drupal apprentices:
remember that the prefix (and suffix) for PHP magical symbols
is two (2) underscores.  The Drupal coding standard is one underscore
for some types of programmer-created identifiers.
To Top