Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

tidy::head

tidy_get_head

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy 0.5.2-1.0.0)

tidy::head -- tidy_get_headReturns a tidyNode object starting from the <head> tag of the tidy parse tree

Descrierea

Stil obiect-orientat

tidyNode tidy::head ( void )

Stil procedural

tidyNode tidy_get_head ( tidy $object )

Returns a tidyNode object starting from the <head> tag of the tidy parse tree.

Parametri

object

Obiectul Tidy.

Valorile întoarse

Returns the tidyNode object.

Exemple

Example #1 tidy::head() example

<?php
$html 
'
<html>
  <head>
    <title>test</title>
  </head>
  <body>
    <p>paragraph</p>
  </body>
</html>'
;

$tidy tidy_parse_string($html);

$head $tidy->head();
echo 
$head->value;
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

<head>
<title>test</title>
</head>

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai cu Zend Engine 2 (PHP >= 5.0.0).

A se vedea și

  • tidy::body() - Returns a tidyNode object starting from the <body> tag of the tidy parse tree
  • tidy::html() - Returns a tidyNode object starting from the <html> tag of the tidy parse tree
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top