PHP 7.2.7 Released

SWFTextField::addChars

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::addCharsAdds characters to a font that will be available within a textfield

Descrierea

void SWFTextField::addChars ( string $chars )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top