php[world] 2018 - Call for Speakers

SWFSprite::startSound

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::startSound

Descrierea

SWFSoundInstance SWFSprite::startSound ( SWFSound $sount )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top