PHP 7.1.18 Released

SWFSound::__construct

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSound::__constructReturns a new SWFSound object from given file

Descrierea

SWFSound::__construct ( string $filename [, int $flags = 0 ] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top