PHP 7.2.7 Released

SWFFontChar::addUTF8Chars

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFontChar::addUTF8CharsAdds characters to a font for exporting font

Descrierea

void SWFFontChar::addUTF8Chars ( string $char )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top