CakeFest 2017 NYC, the Official CakePHP Conference

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/stomp

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
devin
1 year ago
If you are encountering an error when building the Stomp extension:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : /usr

configure: error: Cannot find OpenSSL's libraries
ERROR: `/var/tmp/stomp/configure --with-openssl-dir=/usr' failed

Even when openssl-devel is installed on the machine, try answering 'yes' to the openssl path prompt:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : yes
To Top