PHP 7.2.7 Released

ReflectionParameter::isPassedByReference

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::isPassedByReferenceChecks if passed by reference

Descrierea

public bool ReflectionParameter::isPassedByReference ( void )

Checks if the parameter is passed in by reference.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if the parameter is passed in by reference, otherwise FALSE

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top