Funcții qtdom

Cuprins

  • qdom_error — Întoarce string-ul erorii ultimei operații QDOM sau FALSE dacă nu a avul loc vre-o eroare
  • qdom_tree — Creează un arbore al unui șir XML
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top