Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

POSIX_F_OK (integer)
Check whether the file exists.
POSIX_R_OK (integer)
Check whether the file exists and has read permissions.
POSIX_W_OK (integer)
Check whether the file exists and has write permissions.
POSIX_X_OK (integer)
Check whether the file exists and has execute permissions.
POSIX_S_IFBLK (integer)
Block special file
POSIX_S_IFCHR (integer)
Character special file
POSIX_S_IFIFO (integer)
FIFO (named pipe) special file
POSIX_S_IFREG (integer)
Normal file
POSIX_S_IFSOCK (integer)
Socket

Notă:

These constants are available since PHP 5.1.0. Please also note that some of them may not be available in your system.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top