ScotlandPHP

PharFileInfo::isCompressedGZ

(PHP >= 5.3.0, PECL phar >= 1.0.0)

PharFileInfo::isCompressedGZReturns whether the entry is compressed using gz

Descrierea

public bool PharFileInfo::isCompressedGZ ( void )

Notă:

Această metodă a fost eliminată din cadrul extensiei phar începând cu versiunea 2.0.0. Implementări alternative sunt disponibile utilizând PharFileInfo::isCompressed(), PharFileInfo::decompress() și PharFileInfo::compress().

This returns whether a file is compressed within a Phar archive with Gzip compression.

Valorile întoarse

TRUE if the file is compressed within the Phar archive using Gzip, FALSE if not.

Exemple

Example #1 A PharFileInfo::isCompressedGZ() example

<?php
try {
    
$p = new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
    
$p['myfile.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile3.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt']->setCompressedGZ();
    
$p['myfile3.txt']->setCompressedBZIP2();
    
$file $p['myfile.txt'];
    
$file2 $p['myfile2.txt'];
    
$file3 $p['myfile3.txt'];
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
    
var_dump($file2->isCompressedGZ());
    
var_dump($file3->isCompressedGZ());
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Create/modify on phar my.phar failed: '$e;
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
bool(true)
bool(false)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top