OAuth::setTimestamp

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setTimestampSet the timestamp

Descrierea

public mixed OAuth::setTimestamp ( string $timestamp )

Sets the OAuth timestamp for subsequent requests.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

timestamp

The timestamp.

Valorile întoarse

Returns TRUE, unless the timestamp is invalid, in which case FALSE is returned.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
1.0.0 Anterior întorcea NULL în caz de eșec, în loc de FALSE.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top