ConFoo: Call for paper is now Open

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Network Configuration Options
Denumirea Valoarea implicită Poate fi modificată Jurnalul modificărilor
define_syslog_variables "0" PHP_INI_ALL Deprecated in PHP 5.3.0. Removed in PHP 5.4.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

define_syslog_variables boolean

Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG_PID, $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. At runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top