PHP 5.6.0RC3 is available

Instalarea

Această extensie este considerată ne-întreținută și moartă. Oricum însă codul-sursă al acestei extensii este încă disponibil în PECL SVN aici: » http://svn.php.net/viewvc/pecl/java.

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 5.0.0

Notă: PHP 4 specific notes

În PHP 4 sursa acestei extensii PECL poate fi găsită în directorul ext/ din sursa PHP, sau la referința PECL de mai sus. In order to use these functions you must compile PHP with Java support by using the --with-java[=DIR] where DIR points to the base install directory of your JDK. This extension can only be built as a shared extension. Additional build instructions can be found in php-src/ext/java/README.

Windows users will enable php_java.dll inside of php.ini in order to use these functions. În PHP 4 acest DLL se află în directorul extensions/ al distributivului PHP pentru Windows.

In order to enable this module on a Windows environment with PHP <= 4.0.6, you must make jvm.dll available to your systems PATH. No additional DLL is needed for PHP versions > 4.0.6.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top