PHP 5.4.31 Released

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Java configuration options
Denumirea Valoarea implicită Poate fi modificată Jurnalul modificărilor
java.class.path NULL PHP_INI_ALL  
java.home NULL PHP_INI_ALL  
java.library.path NULL PHP_INI_ALL  
java.library JAVALIB PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top