The 5th Annual China PHP Conference

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Image Opțiuni de configurare pentru
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Changelog
gd.jpeg_ignore_warning "1" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.1.3.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

gd.jpeg_ignore_warning bool

Ignore warnings created by jpeg2wbmp() and imagecreatefromjpeg()

Changelog for gd.jpeg_ignore_warning
Versiune Descriere
7.1.0 The default of gd.jpeg_ignore_warning has been changed from 0 to 1.

See also the exif configuration directives.

Avertizare

Image functions are very memory intensive. Be sure to set memory_limit high enough.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top